Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Spoštovani predsedniki radioklubov, radioamaterji.

Izteka se leto v katerem ste dali jasno vedeti, da nam vsem skupaj ni vseeno kaj se dogaja v naši organizaciji in da je le ta potrebna korenitih sprememb. ZRS je v preteklosti odigrala pomembno vlogo za razvoj radioamaterstva v Sloveniji.

Žal pa se v zadnjem obdobju ni uspela prilagoditi zahtevam časa in okolja v katerem živimo. Ne zato, ker bi nam bili cilji neznan oz. da ne vemo kaj pravzaprav želimo. Pričakovanja, da se bodo problemi že nekako reševali sami od sebe oz. jih bo kdo  drug namesto nas radioamaterjev, ali celo s sprejetjem zakona, ki bi uveljavil »zakonsko prisilo« vključitve vseh Slovenskih radioamaterjev v Zvezo, so se pokazala kot nerealna, predvsem kot želja za pokritje čedalje večjega finančnega primanjkljaja, ki je ogrožal obstoječi način dela organizacije.

Naloge ki ste nam jih zastavili na 38. Konferenci ZRS ( zaustavitev t.i. ZRD-eja, finančna konsolidacija, zagotavljanje javnosti dela, ustanovitev skupine za pripravo pravnih aktov) smo večino njih do tega trenutka že izvedli.

Velik finančni primanjkljaj iz leta 2009 je dolg, ki ga je težko vrniti že v »normalnih« časih, kaj šele v kriznem obdobju kot je sedanje. In ob vsem tem izvajati še aktivnosti, katere naši radioamaterji pričakujejo. Pa vendarle, vse to smo izvedli ( od delovanja QSL biroja, servisiranja ZRS tako do članov kot državnih institucij, mednarodne obveznosti, aktivnosti managerjev na njihovih področjih, izobraževanja od izpitov do radioamaterskega tabora.. ), nekatere aktivnosti celo na višjem nivoju, kot do sedaj.

In kar je v tem trenutku, najbolj pomembno. Finančno stanje ZRS je POZITIVNO. Pokriti so vsi dolgovi iz predhodnih obdobij in zagotovljena sredstva za začetek dela v prihajajočem letu 2011.

Vse to ni nastalo samo od sebe. Je rezultat napornega dela članov UO, prostovoljcev ki so opravljali delo na sedežu Zveze, kot tudi vseh tistih ki ste nas tako ali drugače podpirali.

Zavedamo se, da na takšen način oz. v nedogled ni možno delati. Vendar to kar je bilo storjeno, je dokaz, da radioamaterji želimo imeti svojo organizacijo, nam ni vseeno kakšna je in kar je pomembno, smo zanjo pripravljeni tudi kaj storiti. Predvsem pa vrniti medsebojno zaupanje, kot tudi zaupanje v delo ljudi ki vodijo ZRS, saj je to osnovni pogoj za uspešno doseganje zadanih ciljev.

V imenu celotne ekipe ( članov UO ZRS in prostovoljcev ), ki je nosila glavno breme sanacije stanja ZRS, vam v prihajajočem letu 2011 želimo obilo zdravja, sreče, uspeha in osebnega zadovoljstva.

Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije
Konrad Križanec, S58R

P.S.
Danes ( petek,24.12.2010 ) je bila zaključena izdelava  priročnika
»Etika in operaterski postopki za radioamaterje«, ki bo kot priloga, dodan dvojni številki CQ ZRS, katere tisk bo zaključen v torek zvečer in bo vključno z koledarjem za leto 2011, prispelo do vas zadnje dni iztekajočega se leta.