Prijava

DX kodeks

DX Code Of Conduct

Spoštovani predsedniki radioklubov!

Z 14. februarjem 2011 začnejo teči predvolilni postopki za vlaganje kandidatur za člane organov ZRS, ki jih voli konferenca ZRS za štiriletno mandatno obdobje:

Predsednika ZRS
Treh podpredsednikov ZRS
Upravnega odbora ZRS, ki ga v skladu z 20. členom statuta ZRS sestavljajo:

- predsednik, ki je istočasno tudi predsednik ZRS,
- trije podpredsedniki, ki so istočasno tudi podpredsedniki ZRS,
- šest managerjev ZRS (za KV dejavnost, za UKV dejavnost, za ARG dejavnost, za PR dejavnost,
za RPT in ATV dejavnost, za diplome),
- en član.

Sestav upravnega odbora ZRS predlaga konferenci ZRS mandatar - kandidat za predsednika ZRS.

Nadzornega odbora ZRS, ki ga v skladu s 24. členom statuta ZRS sestavljajo predsednik in štirje člani; predsednika izmed sebe izvolijo člani odbora.

Disciplinske komisije ZRS, ki jo skladno s 25. členom statuta ZRS sestavljajo predsednik in štirje člani; predsednika izmed sebe izvolijo člani komisije.

Kandidati za člane organov ZRS morajo biti iz radioklubov, ki so včlanjeni v ZRS.

Kandidaturo se vloži na ZRS in mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu: ime in priimek, klicni znak, polni naslov kandidata, izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, ter naziv in polni naslov predlagatelja-radiokluba.

Kandidaturo za posameznega člana organov, ki jih voli konferenca ZRS, lahko vloži en ali več radioklubov, ki so včlanjeni v ZRS.

Rok za vlaganje kandidatur je 15. marec 2011.


S spoštovanjem,
Predsednik Zveze radioamaterjev Slovenije
Konrad Križanec, S58R