Zvezo radioamaterjev Slovenije (ZRS) sestavlja 117 klubov, v katerih je včlanjeno preko 4500 radioamaterjev z opravljenim izpitom. Več kot 2800 teh radioamaterjev je hkrati tudi včlanjeno v ZRS preko članstva kluba.

V Sloveniji imamo dva radioamaterska razreda:

Razred A lahko uporablja vse frekvenčne obsege in ima največjo dovoljeno moč omejeno na 1500W. Razred je skladen s CEPT 1.
Razred N ima dostop do večine kratkovalovnih frekvenčnih območij (80m, 40m, 15m, 10m) ter do večine frekvenčnih območij nad 30MHz. Največja dovoljena moč je omejena na 100W (25W nad 30MHz).

V aprilu 1998 je tudi Slovenija podpisala CEPT priporočila.

ZRS je aktivna članica IARU, ki je član ITU.

Oglejte si frekvenčne razporede in največje dovoljene moči za oba radioamaterska razreda.

ZRS je organizator nekaterih odmevnih tekmovanj in izdajatelj diplom.
Na voljo so pravila za ZRS maraton, Diplomo UL S5 in Diplomo Slovenija.

Prav tako pa ZRS izdaja prizanja.

Ob vstopu Slovenije v EU smo radioamaterji lahko od 1.5.2004 do 31.12.2004 uporabljali posebne klicne znake.