Spoštovani predsedniki, oz. predstavniki radioklubov,
 
V skladu s sklepi UO ZRS, znaša članarina ZRS za leto 2020:
- 40 EUR za redne člane
- 20 EUR za družinske člane
- 20 EUR za operaterje invalide
- 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)

Radioklubi so dolžni Zvezi radioamaterjev Slovenije posredovati članske podatke za leto 2020 najpozneje do 29. februarja 2020 z uporabo spletnega obrazca na spletni strani Zveze radioamaterjev Slovenije (web obrazci).
 
Ključen podatek, ki nam olajša obdelavo podatkov pri oddaji, je EŠ številka člana iz evidence ZRS, zato je pomembno, da kot osnovo za oddajo članskih podatkov pridobite izpis iz evidence ZRS v standardiziranem formatu in slednjega potem tudi uporabite pri oddaji članskih podatkov.
 
Celoten proces in oba obrazca, tako za pridobitev trenutne evidence, kot potem za oddajo podatkov, so na voljo na sledeči spletni strani ZRS:
 
 
V imenu UO ZRS,
 
 
Ognjen Antonič - S56OA, podpredsednik ZRS