RPTV poletnih mesecih je čas, ko se obiščejo gorske repetitorske postojanke.

Od 24. avgusta dalje je z vrha Javornika nad Črnim vrhom nad Idrijo aktiven DMR/FM repetitor S55DID. Repetitor deluje na 438.325 MHz z -7,6 MHz zamikom. Pokriva od Idrije do Logatca in naprej proti Ljubljani. Od Logatca do Ljubljane je bil med testiranjem repetitor dosegljiv z 1W in "gumi" antenco iz avta. Hvala podjetju IT-100 za lokacijo in podporo. Ekipa: Jože/S57VHF, Janko/S57NK, Robert/S53RP, Srđan in Tilen/S56CT.

 

 

Zaradi motnje je izključen VHF repetitor RV63 S55VTO na Kaninu.

 

 

Na gorski lokaciji Radiokluba »Železar« Jesenice je nadgradnjo dočakal UHF repetitor S55UJE. V kontejnerju je sedaj na solarni vir napajanja priključen repetitor Yaesu DR1XE, ki ima priključen MMDVM modem in govorno vremensko postajo s podatki o smeri in hitrosti ter sunkih vetra. Odčita in pove tudi temperaturo zraka. Zasluge za posodobitev gredo Martinu/OE8KKK in entuzijastom iz jeseniškega radiokluba. Posodobitev  je bila narejena na stroške posameznikov.

 

 

Zaradi udara strele je bilo potrebno 17. avgusta ponovno obiskati Krvavec. Oba radioamaterska repetitorja in oprema je bila v izpadu. S strahom smo odprli omarico in ugotovili, da je »odletela« prenapetostna zaščita in stikalo na električnem razdelilcu. Oprema je bila vrnjena v pogon. Bo pa zaradi gneče v omarici potrebna zamenjava le te z večjo. Ekipa na lokaciji Mirko/S51KM, Marko/kandidat za izpit, Gregor/S55SG in Tilen/S56CT.

 

13. avgusta sta Roman/S56HVF in Tilen/S56CT na Kumu vrnila v obratovanje SVXLink krmilnik repetitorja S55UHF. Potrebno je bilo še preprogramirati repetitor in sedaj deluje brez prekinitev.

 

6. in 10. avgusta je potekala delovna akcija na Mrzlici. 

Prvi dan je Mrzlico obiskala malo večja ekipa z namenom pregleda zakaj ne delujejo nekateri repetitorji na lokaciji ter zaradi konfiguriranja IP povezave med Maličem in Mrzlico. Na lokacijo je bil vrnjen 6m repetitor.

Ugotovljena je bila okvara usmernika in prevezava nedelujočih naprav na delujoči usmernik.

Po  hitri zamenjavi tranzistorskih driverjev v okvarjenem usmerniku je bilo potrebno usmernik  hitro vrniti na lokacijo, saj so repetitorske naprave na Mrzlici nekaj dni delovale le na enem napajalniku. Zadeva je po zaslugi Mareta/S52RS vrnjena v prvotno stanje. S55YZA-11 in S55UZA sta na svojem napajanju, S55DZA in S55VCE pa na svoj usmernik. 

S55VHF 6m repetitor ima tudi svoj usmernik, prav tako Winlink GW.  

Meritve TX postaje 6m so pokazale, da oddaja le z 2 W. Očitno bo potreben ponoven drobnogled v delavnici. 

Na 6m se je pojavil tudi problem s sprejemom, ki je bil najverjetneje posledica degradacije 10 m oddajnika Winlink GW. Degradacije 10.8. ni bilo zaznati, ni bil aktiven WL GW. 

Je pa kolinearna antena vsekakor slabša od zavitega dipola, ki je bil v uporabi prej. Potrebno bo razmisliti o popravilu ali izdelavi nadomestnega. 

S55VHF-R je trenutno brez CTCSS zaščite na RX. Povezan je v Echolink konferenco *SLOVENIA*. 

Mali gož, ki je 6.avgusta ležal pod usmernikom in se ni pustil motiti se štiri dni kasneje ni prikazal.

 

ARON

V septembru po poletnem predahu ponovno pričenjamo z ARON vajami za regijske in državno ARON ekipo. Navodila sledijo.

UKV 

Zaradi odpovedi tradicionalnega srečanja radioamaterjev v Nemčavcih je odpadla tudi svečana podelitev priznanj za minula UKV tekmovanja. Priznanja se lahko prevzamejo na sedežu ZRS, vsak tekmovalec pa si diplomo v digitalni obliki lahko tudi prenese iz S5 UKV robota.

V soboto, 5. septembra 2020 se ob 16:00 po lokalnem času prične ZRS septembrsko VHF tekmovanje. Vsi, ki imate možnost vzpostaviti VHF radijske zveze, vabljeni k tekmovanju. Vsi tekmovalci, tako v kategoriji en operater kot kategoriji več operaterjev, poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe vezane na zaščito zdravja.

ARG

Pretekli vikend smo izvedli kar dve ARG tekmovanji: najprej UKV ARG prvenstvo ZRS, v popoldanskem času pa še Sprint tekmovanje. Tekmovanji sta bili izvedeni ob strogem spoštovanju predvidenih zaščitnih ukrepov, ter veselju tekmovalcev ob ponovnem srečanju.

V kolikor bodo razmere glede COVID-19 omogočale, pa bo 19. septembra v Ljutomeru še Jesensko KV ARG prvenstvo ZRS.

 

Sateliti

 

S predstavnikom za satelite Andrejem, S57NML se dosti srečujeva tudi na satelitu 

QO - 100. Tako je nastala pobuda, da kot nekatere ostale države, imamo na satelitu 

QO - 100 svojo klicno frekvenco tudi S5 radioamaterji.

Na osnovi zasedenosti  band plana predlagamo  za S5 pozivno frekvenco na 10,489,775GHz, to je 25KHz višje od PSK  Beacoma, ki je na sredini satelitskega banda, tako da frekvence ne bo težko najti.

Po trenutnih informacijah nas je aktivnih na ozkopasovnem transponderju okoli 15 S5 postaj. Vsak petek v mesecu ob 19.00 UTC, bi imeli satelitski QO - 100 SKED, kjer bi izmenjali informacije in se dogovarjali za skupne aktivnosti. 

Vabljeni, da se v petek 4.9.2020 javite na prvi S5 QO - 100 SKED

 

ZRS

 

CQ ZRS 3/4 2020 bo izšel v skladu s terminskim planom v septembru. Po dolgem času 

je prispevkov dovolj, tako, da bo z bogato raznoliko vsebino napolnjenih vseh 100 strani

glasila. Hvala vsem, ki ste poslali svoje prispevke, istočasno pa vabilo zanje za zadnjo številko v CQ ZRS 5/6 decembru.


Priznanja diplome za UKV in KV tekmovanja se ne bodo podeljevala na javnih prireditvah, ki zaradi že znanih razmer odpadejo. Dalo se bo jih prevzeti na ZRS, oziroma se dogovoriti, kam se naj le te pošljejo. Enako velja za dobitnike letošnjih Oldtimerskih značk.

 

Za neumorno delo za nas vse radioamaterje je upravni odbor ZRS ja, že na začetku leta sprejel sklep o podelitvi srebrne značke ZRS Zdenku, S51WQ.

Mislim, da ni treba vse naštevati kaj je napravil v zadnjem času (prenova priročnika za Radioamaterje, prenova vseh izpitnih vprašanj in prenova vprašanj za izpite in še in še..)

Javna podelitev srebrne značke je bila predvidena na ZRS konferenci v marcu. Zaradi COVID - 19 prestavljena na jesen, pa tudi sedaj zaradi razmer in priporočilih NIJZ prestavljena za nedoločen čas.

V imenu UO ZRS in v mojem osebnem imenu Zdenku S51WQ javno čestitamo. Srebrno značko mu bom osebno predal.

 

Izpiti na ZRS potekajo nemoteno, za septembrski rok se je prijavilo kar precej kandidatov, zanimivo kaj vse spreminja COVID - 19.

 

Korona virus se širi, vse radioamaterje naprošamo, da se pri skupinskih aktivnostih obvezno držijo navodil, ki jih priporoča NIJZ.

ZRS bo vse svoje aktivnosti prilagodil razmeram v zvezi s tem virusom. Pisarna ZRS deluje v času uradnih ur, v koliko bo potrebno, bo njeno delovanje omejeno, v skladu s priporočili NIJZ.

 

Ostanite zdravi!

Maribor, 2.9.2020