Zapisnik 1. seje UO ZRS 03.04.2023, ki se je odvila 03.04.2023 preko Zoom videokonferenčne aplikacije, je na voljo na sledečem spletnem naslovu:

Zapisnik 1. seje UO ZRS 03.04.2023