Agencija za pošto in elektronske komunikacije (APEK) izdaja CEPT radioamaterska dovoljenja, predvidena v dokumentu CEPT, T/R 61 01, in določena s Splošnim aktom o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Ur. list RS, št. 117/2004).


Po novi proceduri izdaje radioamaterskih dovoljenj, usklajeno z določili navedenega splošnega akta in splošnega upravnega postopka, se vloge pošiljajo direktno na APEK (ZRS ni več vložišče za sprejem vlog!). Predpisana je tudi nova oblika in vsebina vloge za izdajo dovoljenja, in sicer za:

- izdajo dovoljenja po opravljenem izpitu (prvo dovoljenje);
- podaljšanje veljavnosti dovoljenja (že izdanega, s pretečenim rokom veljavnosti);
- spremembo klicnega znaka oziroma izdajo novega dovoljenja.

Opomba: V primeru izgube dovoljenja se smiselno uporabi ta vloga in prosi za izdajo duplikata.

Podrobnejše informacije v zvezi z novo proceduro izdaje dovoljenj dobite na APEK in tudi na ZRS (datoteka za vlogo je na spletnih straneh ZRS; lahko tudi po Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).


Že izdana dovoljenja A4 format in CEPT RD veljajo do izteka veljavnosti, vendar še posebno operaterjem ex II. in III. razreda priporočamo, da si uredijo izdajo novega (v izogib morebitnim formalnim problemom pri uporabi radijske postaje v tujini).