Vse, kar so slovenski radioamaterji razvili in objavili na področju strojne opreme, z izjemo projektov, povezanih s packet radiom.


1 NO-TUNE SSB/CW TRANSCEIVER FOR 10GHz