Spoštovani predsedniki, oz. predstavniki radioklubov, V skladu s sklepom UO ZRS, ostaja članarina ZRS za leto 2024 nespremenjena glede na leto poprej in sicer: 40 EUR za redne člane 20 EUR za družinske člane 20 EUR za operaterje invalide 20 EUR za mlade člane (do...