Spoštovani predsedniki, oz. predstavniki radioklubov,

V skladu s sklepom UO ZRS, ostaja članarina ZRS za leto 2024 nespremenjena glede na leto poprej in sicer:

  • 40 EUR za redne člane
  • 20 EUR za družinske člane
  • 20 EUR za operaterje invalide
  • 20 EUR za mlade člane (do dopolnjenega 18. leta starosti)

Članske podatke je treba ZRS posredovati najkasneje do 29. februarja 2024 z uporabo spletnega obrazca.

Ključen podatek, ki nam olajša obdelavo podatkov pri oddaji je EŠ številka člana iz evidence ZRS, zato je pomembno, da kot osnovo za oddajo članskih podatkov uporabljate standardizirano Excel datoteko.

Vkolikor slednje še nimate ali pa ni ustrezno ažurirana, lahko aktualni izpis iz evidence ZRS predhodno pridobite in slednjega potem tudi uporabljate pri oddaji članskih podatkov.
Če vam članski podatki za leto  2024 ostajajo enaki kot za 2023, lahko uporabite staro datoteko.

Pridobitev članskih podatkov v Excelu – končno stanje iz evidence ZRS za leto 2023:

1. Izpolnite spletni FORMULAR pri čemer pazite na veljavnost email naslova in mobilne telefonske številke

2. Počakajte na podatke v Excel formatu s strani ZRS (podatki bodo poslani na navedeni email naslov, geslo pa preko SMS sporočila na navedeno mobilno telefonsko številko)

3. Podatki bodo poslani v 7ZIP arhivu, šifrirani s pomočjo gesla. Za slednje uporabite brezplačni program 7Zip.

Oddaja podatkov za članarino ZRS 2024:

1. Pridobite Excel izpis s članskimi podatki s strani ZRS – glej Pridobitev članskih podatkov v Excelu

2. Vpišite osnovne podatke o radioklubu v prvem zavihku “Podatki radiokluba”

3. Uredite podatke o članih, ki jih prijavljate v drugem zavihku “ListaClanov”, če gre za novega člana, ki ga ni v bazah ZRS, pustite stolpec EŠ (enotna številka v bazi ZRS) prazen

4. Po potrebi preimenujte datoteko po radioklubu, npr prijava_clanov_2023_dgo.xls

5. Izpolnite spletni FORMULAR

6. Počakajte na izdajo računa s strani ZRS

Novi radio klubi, oz radio klubi, ki članov še niso prijavljali, lahko uporabite sledečo Excel PREDLOGO za oddajo podatkov, vsi ostali uporabite Excel osnovo pridobljeno s strani ZRS.

Podpora spletnim obrazcem:

zrs-hq@hamradio.si